Hilbertinum, o. s. — Společnost Kamila Hilberta
Noskov 21, 391 43 pošta Mladá Vožice
info@hilbertinum.cz

Počet zobrazených článků: 1 (z celkem 1 nalezených)

Uskutečněné akce 2011

SLEDOVÁNÍ POSTUPU REKONSTRUKČNÍCH PRACÍ

Kostel sv. Juraja v Kostoľanech pod Tribečom, Slovensko
Od září 2009 do konce roku 2010 spolupracovali členové občanského sdružení Hilbertinum na přípravě a zajištění průběhu jednokolové architektonické soutěže o ideový návrh řešení exteriéru a interiéru národní kulturní památky, kostela sv. Juraja v Kostoľanech pod Tribečom. Členové sdružení spolupracovali na přípravě soutěžních podmínek, na výběru členů odborné poroty, na organizaci ustavující schůze a na vyhlášení soutěže včetně oslovení vybraných pěti architektonických týmů. V termínu pak sdružení obdrželo a vyhlašovateli odevzdalo čtyři kompletní návrhy, z nichž nakonec odborná porota po dvoudenním zasedání stanovila vítězem ateliér BKPŠ, spol. s r. o., z Bratislavy, jehož představiteli jsou arch. Paňák a arch. Kusý. Vyhlašovatel soutěže poté oslovil tento ateliér s návrhem na zahájení projekčních prací pro první etapu.
V do konce roku 2010 byl projekt první etapy dokončen do fáze prováděcí dokumentace a zároveň proběhly první velké bourací práce v interiéru, které odstranily nevhodná betonová křídla kruchty. Současně se zpracováním projektu byl dokončen revizní archeologický výzkum, na kterém se slovenskými archeology spolupracovala Mgr. Jana Maříková-Kubková, členka sdružení. Výsledky výzkumu přinesly několik velmi významných nových poznatků, z nichž je asi nejdůležitější nález několika kůlových jam uvnitř předrománské části kostela, které dokládají přítomnost starší dřevěné fáze kostela.
Začátkem roku 2011 byla dokončena podlaha nejstarší části kostela a románské emporové přístavby. Podlaha je první částí nově navrženého systému pro lepší odvětrání kostela pro účinnější ochranu nástěnných maleb před devastací vzdušnou vlhkostí, byla proto navržena ze dvou vrstev s větracími kanály kolem stěn. Na závěr byla položena nová nášlapná vrstva. Členové sdružení přijali v létě 2011 pozvání zástupce vyhlašovatele architektonické soutěže, Mgr. Igora Písečného, správce Farnosti v Ladicích, aby se seznámili s prováděcím projektem v sídle vítězného ateliéru BKPŠ v Bratislavě a také aby se přijeli podívat na postup rekonstrukčních prací přímo v kostele sv. Juraja, kde již byla dokončena podlaha včetně nášlapné vrstvy.PŘÍPRAVA A REALIZACE PUBLIKACE

Pražská katedrála: viditelná i neviditelná
Od počátku činnosti sdružení je snahou jeho členů pomoci při zachování co největšího počtu kulturních, zejména architektonických památek. Nejvýznamnější památkou České republiky je bezpochyby Pražský hrad a v jeho areálu stojící katedrála sv. Víta, která získala svou dnešní podobu i díky působení architekta Kamila Hilberta, jehož jméno nese naše občanské sdružení.
Dlouhodobá spolupráce členů sdružení při výzkumech katedrály přinesla myšlenku na vydání obsáhlé publikace, která by přinesla zájemcům o její historii nejnovější informace zpracované srozumitelnou formou i jazykem. Po první schůzce členů sdružení na začátku roku 2011 bylo dohodnuto, že v průběhu roku bude zpracován koncept publikace a zahájeno jednání s možnými partnery o jejím finančním zajištění. Termín realizace nebyl na této první schůzce stanoven, ale bylo dohodnuto, že bude osloven autorský tým, grafik a fotografové, kteří by byli ochotní tuto publikaci spoluvytvářet.


Created by SYSKO       Vyrobeno pomocí phpRS - Redakčního systému.