Hilbertinum, o. s. — Společnost Kamila Hilberta
Noskov 21, 391 43 pošta Mladá Vožice
info@hilbertinum.cz

Uskutečněné akce 2012

PŘÍPRAVA A REALIZACE PUBLIKACE

Pražská katedrála: viditelná i neviditelná
Během prvního roku přípravy velkoformátové publikace Pražská katedrála: viditelná i neviditelná, na kterou Hilbertinum, o. s., získalo velkorysý finanční dar od soukromého sponzora, se podařilo získat většinu textů pro všechny časové etapy. Obdržené texty prošly nejprve editováním, které různorodé příspěvky technicky sjednocuje a také vyhledává případné informační kolize či překryvy. Jakmile byly texty upraveny autory dle připomínek editorky, proběhly jejich české korektury a byl zadán jejich překlad. Ke konci roku 2012 byla téměř dokončená část středověká, tedy texty věnované předrománské rotundě, románské bazilice a gotické katedrále. Na textech pro novověkou část knihy probíhají v tuto chvíli editorské práce. Od podzimních měsíců jsou také vybírány fotografie reálného stavu a vykopávek pod katedrálou, které jsou postupně řazeny podle seznamů jednotlivých autorů. Současně jsou dokončovány digitální modely (v minulém roce byly dokončeny dva – rotunda a bazilika) a zpracovávány kresby možných podob interiérů rotundy a baziliky.

KOSTOĽANSKÝ NAUČNÝ CHODNÍK

Kostel sv. Juraja v Kostoľanech pod Tribečom, Slovensko
V tomto roce se členové sdružení zapojili také do nového projektu spojeného s kostelem sv. Juraja, do přípravy a realizace naučné stezky, jejímž středobodem je právě obec Kostoľany pod Tribečom, resp. kostel. Cílem chodníku je přiblížit krásné prostředí v okolí Kostoľan co nejširší veřejnosti a v rámci procházky či díky četbě tištěného průvodce také hlubší poznání minulosti, současnosti i budoucnosti Kostoľanské doliny. Naučný chodník obsahuje 35 zastávek s různorodými tématy (od historických, archeologických či uměleckých po přírodovědná či geologická témata) a bude mít celkovou délku 30,2 km, díky čemuž zahrne kromě Kostoľan také čtyři nejbližší obce: Ladice, Velčice, Žírany a Jelenec. Jeho trasa povede např. přes Jelenskou gaštanici, hrad Gýmeš, geologickou zajímavost „čeřiny“, Studený hrádek, Veĺký Lysec či chráněné luční porosty u Velčic. Neopomine také technické zajímavosti jakou je např. vápenka v Žíranech či mlýny na potoce Drevenica. Kromě základní trasy pro dospělé návštěvníky, resp. turisty bude mít chodník připraven také program pro děti ve věku základní školy – děti absolvují pouze zkrácenou cestu po 14 zastávkách kolem Kostoľan. Dětskou trasu uvede pohádka o dívce žijící v obci v době, kdy byl kostel sv. Juraja postaven, skrze kterou se děti seznámí s jednotlivými tématy zastávek chodníku pro dospělé turisty, a kromě toho budou mít možnost zabavit se plněním jednoduchých úkolů spojených s obsahem zastávek i se životem pohádkové dívky. Členové sdružení se od léta 2012 zapojili do přípravy odborné stránky chodníku (výběr témat, zpracování textů, vyhledání ilustrací atd. – J. Maříková) i do přípravy obsahu dětského chodníku (S. Novotná). Dokončení obsahu je plánováno na jaro 2013, v tomtéž roce bude také chodník realizován s termínem otevření v září 2013.


SLEDOVÁNÍ POSTUPU REKONSTRUKČNÍCH PRACÍ

Kostel sv. Juraja v Kostoľanech pod Tribečom, Slovensko
V roce 2010 spolupracovali členové Hilbertinum, o. s., na přípravě a zajištění průběhu jednokolové architektonické soutěže o ideový návrh řešení exteriéru a interiéru národní kulturní památky, kostela sv. Juraja v Kostoľanech pod Tribečom. Vítězem se stal ateliér BKPŠ, spol. s r. o., z Bratislavy, jehož představiteli jsou arch. Paňák a arch. Kusý. První etapa rekonstrukce zahrnovala stavební úpravy vedoucí ke zlepšení klimatologických podmínek v interiéru kostela (úprava stropu a vybudování nové podlahy v obou starších částech) a byla dokončena začátkem roku 2011. Poté byl dokončen prováděcí projekt pro první etapu obsahující návrhy schodiště na kruchtu a také několika významných prvků mobiliáře (pulpit, menza, sedací nábytek). Po jeho schválení pak architekti připravili podrobný projekt pro rekonstrukci přístavby z 20. století. V roce 2012 byly konečně získány i prostředky na restaurování nástěnných maleb, kterému předcházel průzkum nejnovějšími metodami. Vlastní restaurátorské práce vede slovenský tým z Levoče ve spolupráci s předním českým restaurátorem Tomášem Bergrem a jako odborný dohled za stranu investora se akcí účastní Jana Maříková.
SETKÁNÍ VALNÉ HROMADY A ZASEDÁNÍ VÝKONNÉ RADY

  • Dne 5. 1. 2012 se konalo mimořádné zasedání valné hromady.
  • Dne 10. 5. 2012 se konalo zasedání výkonné rady.
  • Dne 25. 7. 2012 se konalo výroční zasedání valné hromady.
  • Dne 10. 12. 2012 se konalo zasedání výkonné rady.

index | 2-2 | předchozí | následující | Celkem 20 článků

Created by SYSKO       Vyrobeno pomocí phpRS - Redakčního systému.